Drukarnia Prasowa S.A. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach wsparcia w postaci dotacji na kapitał obrotowy.

Nr umowy : POIR.03.04.00-10-0239/20-00 Instytucja obsługująca wniosek: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Opis projektu: projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Kwota dofinansowania: 375.148,20 zł.