Prepress


Przyjmujemy od naszych klientów pliki w formacie PDF(CMYK) v.1.4 - 1.6 przez FTP na jeden z dwóch adresów internetowych. Sprawdzamy podstawowe parametry PDF i klienci otrzymują informację zwrotną o ich poprawności. Montaż i naświetlanie płyt CTP wykonujemy w programach Preps 6 i XMF 6 z rastrem Co-Res 175 lpi Fuji w naświetlarce Screen PlateRite Ultima PT-R16000 z automatycznym podajnikiem wielokasetowym do PlateRite16 000 typu MA-L16000-6. Naświetlanie i dalsza obróbka płyt wykonywana jest automatycznie w linii.

Wysyłamy pliki Cip-4 ustawiające parametry nafarbiania druku. Właściwą kolorystykę druku zamówienia uzyskujemy przez kontrolę i porównanie z wydrukami kolorystycznymi PDF klienta wykonanymi na drukarce Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer z weryfikacją z załączonym profilem ICC papieru. Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym pliku.

Wymagania techniczno - technologiczne dostarczanych materiałów wydawniczych.