Informujemy, że od pewnego czasu rozsyłane są maile z załącznikiem

rzekomo w imieniu Drukarni Prasowej S.A.

Maile te podpisane są przez nie istniejącego pracownika.

Wysyłane są nie z naszej domeny więc nie możemy temu zapobiec.